Kozabirlik Genel Kurulumuz 10.12.2021 Cuma günü saat 14.00'da.

  

                        

GENEL KURUL İLANI

S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Kozabirlik) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Birlik Anasözleşmesinin 28 ve 29. maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 10 Aralık   2021  Cuma   günü saat 14.00’da   Fevziçakmak Cd.Beyta İşhanı  No:43/401  OSMANGAZİ/BURSA adresindeki Birliğimiz merkezinde  yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde,  ikinci toplantı Birlik Anasözleşmesinin 27. maddesi gereğince  18 Aralık   2021 Cumartesi   günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

                       

                        Birliğimiz  Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısında Kooperatifimizi temsil etmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanızı rica ederiz.

                                                                                              

  KOZABİRLİK YÖNETİM KURULU

S.S. BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN (KOZABİRLİK)

 OLAĞANÜSTÜ        GENEL   KURUL   TOPLANTI       GÜNDEMİ

1-       Açılış ve yoklama,

2-       Genel Kurul Divan heyetinin seçilmesi,

3-       Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu, 

4-       T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının Arıcılık, ipekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Uygulama Esasları Tebliği (2020/36) kapsamında; Birliğimizce yapılan proje başvurusu T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilerek, Birliğimizin 28 Temmuz 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda görüşülerek karara bağlanan 14 nolu maddesinde yapılmasına karar verilen 10 kullanıcılı besleme evi inşaat yapılacak arazinin kadastral yola cephesi olmadığından inşaat ruhsatı alınmaması nedeniyle,  Birliğimizin kurucu ve tek ortağı olduğu Kozabirlik Tarım Ürünleri Zirai İlaçlar Otopark Hizmetleri İthalat İhracat ve Ticaret Sanayi Limited Şirketinden Birliğimize kiralanacak olan Bolu ili Göynük İlçesi Himmetoğlu Köyü Cevizlerüstü Mevkii 129 ada 1 nolu parselde bulunan 2.610,00 m2 arazi üzerine proje kapsamında proje üzerinde revizyon yapılarak 10 kullanıcılı ipekböceği besleme evi, 1 adet eğitimci odası yaptırılması için, inşaat yapım usul ve esaslarının belirlenmesi ve Birliğimizce isteklilerden alınan inşat yapımına ilişkin fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi hususlarının görüşülerek, karara bağlanması 

5-       Dilek ve temenniler

6-       Kapanış, 

                       

 

GENEL KURUL İLANI

 

S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Kozabirlik) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Birlik Anasözleşmesinin 28 ve 29. maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 10 Aralık 2021  Cuma günü saat 14.00’da Fevziçakmak Cd.Beyta İşhanı  No:43/401 OSMANGAZİ/BURSA adresindeki Birliğimiz merkezinde yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı Birlik Anasözleşmesinin 27. maddesi gereğince 18 Aralık 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

                       

                        Birliğimiz  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Kooperatifimizi temsil etmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanızı rica ederiz.

                                                                                              

  KOZABİRLİK YÖNETİM KURULU

 

 

 

S.S. BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN (KOZABİRLİK)

OLAĞANÜSTÜ        GENEL   KURUL   TOPLANTI       GÜNDEMİ

1-       Açılış ve yoklama,

2-       Genel Kurul Divan heyetinin seçilmesi,

3-       Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu, 

4-       T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının Arıcılık, ipekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Uygulama Esasları Tebliği (2020/36) kapsamında; Birliğimizce yapılan proje başvurusu T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilerek, Birliğimizin 28 Temmuz 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda görüşülerek karara bağlanan 14 nolu maddesinde yapılmasına karar verilen 10 kullanıcılı besleme evi inşaat yapılacak arazinin kadastral yola cephesi olmadığından inşaat ruhsatı alınmaması nedeniyle,  Birliğimizin kurucu ve tek ortağı olduğu Kozabirlik Tarım Ürünleri Zirai İlaçlar Otopark Hizmetleri İthalat İhracat ve Ticaret Sanayi Limited Şirketinden Birliğimize kiralanacak olan Bolu ili Göynük İlçesi Himmetoğlu Köyü Cevizlerüstü Mevkii 129 ada 1 nolu parselde bulunan 2.610,00 m2 arazi üzerine proje kapsamında proje üzerinde revizyon yapılarak 10 kullanıcılı ipekböceği besleme evi, 1 adet eğitimci odası yaptırılması için, inşaat yapım usul ve esaslarının belirlenmesi ve Birliğimizce isteklilerden alınan inşat yapımına ilişkin fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi hususlarının görüşülerek, karara bağlanması 

5-       Dilek ve temenniler

6-       Kapanış, 

 

More in this category: « İpekböceği Nasıl Yetiştirilir