09.May.2017 Written by

Kooperatifimiz Yönetim kurulunun 12.03.2018 tarih 2018-04/05 sayılı toplantısında Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57. maddesine göre, 2017 işyılı Rekolte Beyannamelerinin 10.04.2018 tarihinden itibaren alınmasına başlanılmasına ve 31.05.2018 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir

09.May.2017 Written by

Kooperatifimiz Yönetim kurulunun 03.04.2018 tarih 2018-06/02 sayılı toplantısında Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57. maddesine göre, 2018 işyılı Rekolte Beyannamelerinin 10.04.2018 tarihinden itibaren alınmasına başlanılmasına ve 31.05.2018 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir

09.May.2017 Written by

Kooperatifimiz Yönetim kurulunun 16.03.2018 tarih 2018-05/03 sayılı toplantısında Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57. maddesine göre, 2018 işyılı Rekolte Beyannamelerinin 10.04.2018 tarihinden itibaren alınmasına başlanılmasına ve 31.05.2018 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir

09.May.2017 Written by

Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57.maddesine göre,2018 işyılı Rekolte Beyannamelerinin 10.04.2018 tarihinden itibaren alınmasına başlanılmasına ve 31.05.2018 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir

09.May.2017 Written by

Kooperatifimiz Yönetim kurulunun 12.01.2018 tarih 2018-01/07 sayılı toplantısında Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57.maddesi dördüncü paragrafının ‘’e’’ bendi ve Birliğimizin 05.03.2002 tarih 1355 sayılı talimatları doğrultusunda belirlenen, 2018 işyılı Rekolte Beyannamelerinin 01.03.2018 tarihinden itibaren alınmasına başlanılmasına ve 10.05.2018 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir.