Kooperatifimiz Yönetim kurulunun 12.01.2018 tarih 2018-01/07 sayılı toplantısında Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57.maddesi dördüncü paragrafının ‘’e’’ bendi ve Birliğimizin 05.03.2002 tarih 1355 sayılı talimatları doğrultusunda belirlenen, 2018 işyılı Rekolte Beyannamelerinin 01.03.2018 tarihinden itibaren alınmasına başlanılmasına ve 10.05.2018 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir.