Kooperatifimiz Yönetim kurulunun 13.01.2017 tarih 2017-01/08 sayılı toplantısında Tarım Satış Kooperatifi Ana sözleşmesinin 57.maddesi dördüncü paragrafının ‘’e’’ bendi ve Birliğimizin 05.03.2002 tarih 1355 sayılı talimatları doğrultusunda belirlenen, 2017 iş yılı Rekolte Beyannamelerinin 01.03.2017 tarihinden itibaren alınmasına başlanılmasına ve 10.05.2017 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir.