Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57.maddesine göre,2018 işyılı Rekolte Beyannamelerinin 10.04.2018 tarihinden itibaren alınmasına başlanılmasına ve 31.05.2018 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir