Kooperatifimiz Yönetim kurulunun 16.03.2018 tarih 2018-05/03 sayılı toplantısında Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57. maddesine göre, 2018 işyılı Rekolte Beyannamelerinin 10.04.2018 tarihinden itibaren alınmasına başlanılmasına ve 31.05.2018 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir