Kooperatifimiz Yönetim kurulunun  18.04.2017 tarih  2017-06/03 sayılı toplantısında Tarım Satış Kooperatifi Ana sözleşmesinin 57.maddesine göre,2017 iş yılı Rekolte Beyannamelerinin 10.04.2017 tarihinden itibaren alınmasına başlanılmasına ve  20.05.2017 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir.