Kooperatifimiz Yönetim kurulunun 12.03.2018 tarih 2018-04/05 sayılı toplantısında Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57. maddesine göre, 2017 işyılı Rekolte Beyannamelerinin 10.04.2018 tarihinden itibaren alınmasına başlanılmasına ve 31.05.2018 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir